skip to Main Content
ALEMAN A1 SUBVENCIONADO 1 - NOVA WEB 18 - AAP
ICONES WEB - AAP-05
ICONES WEB SOIB - AAP-22

ALEMANY A1 SUBVENCIONAT – PORTO CRISTO

Capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma de manera senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

INICI

7/01/19 a 28/02/19

DE DILLUNS A DIVENDRES

DE 9.00 A 14.00 H

DURADA

150 Hores

REQUISITS

2n d’ESO.

SITUACIÓ LABORAL

OCUPATS, DESOCUPATS I FIXES DISCONTINUS

LLOC D’IMPARTICIÓ

ACADÈMIA PORTO CRISTO

INSCRIPCIÓ

[recaptcha]

Back To Top