skip to Main Content
ALEMAN A1 SUBVENCIONADO 1 - NOVA WEB 18 - AAP
ICONES WEB - AAP-05
ICONES WEB SOIB - AAP-22

ALEMANY A1 SUBVENCIONAT – MANACOR

Capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma de manera senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada
com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

INICI

7/01/19

FINAL

28/02/19

DE DILLUNS A DIVENDRES

DE 17.30 A 21.30 H

DURADA

150 Hores

REQUISITS

2n d’ESO.

SITUACIÓ LABORAL

OCUPATS, DESOCUPATS I FIXES DISCONTINUS

LLOC D’IMPARTICIÓ

LOGO MANACOR WEB - AAP

ACADÈMIA MANACOR

INSCRIPCIÓ

[recaptcha]

Back To Top