skip to Main Content
ANGLES A2 - AAP
ICONES WEB - AAP-05
ICONES WEB SOIB - AAP-22

ANGLÈS A2 SUBVENCIONAT

Capacitar a l’alumnat per utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

INICI

10/01/19

FINAL

28/02/19

DE DILLUNS A DIVENDRES

DE 13 A 17.30 H

DURADA

150 Hores

REQUISITS

2n d’ESO i nivell A1 d’anglès.

SITUACIÓ LABORAL

OCUPATS, DESOCUPATS I FIXES DISCONTINUS

LLOC D’IMPARTICIÓ

LOGO PORTO CRISTO WEB - AAP

ACADÈMIA PORTO CRISTO

INSCRIPCIÓ

[recaptcha]

Back To Top