skip to Main Content
DOCUMENTS DE TREBALL 1 - NOVA WEB 18 - AAP
ICONES WEB SOIB - AAP-22

ELABORACIÓ, TRACTAMENT I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS DE TREBALLS

L’objectiu general d’aquest Mòdul Formatiu, està associat a la UC0986_3: Elaborar documentació i presentacions professionals en diferents formats.

MANACOR

INICI: 2/01/19

FINAL: 28/02/19

PORTO CRISTO

INICI: 30/11/18

FINAL: 27/02/19

MANACOR, DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES

DE 9.00 A 15.00 H

PORTO CRISTO, DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES

DE 17.30 A 21.30 H

DURADA

140 Hores

REQUISITS

Batxiller, certificat nivell 2 de la mateixa familia professional, accés a la Universitat.

SITUACIÓ LABORAL

OCUPATS, DESOCUPATS I FIXES DISCONTINUS

LLOC D’IMPARTICIÓ

LOGO1 WEB - AAP

ACADÈMIA MANACOR i PORTO CRISTO

INSCRIPCIÓ

[recaptcha]

Back To Top