skip to Main Content
FITOSANITARIO - 3 - NOVA WEB 18 - AAP
ICONES WEB FITO - AAP-21

FITOSANITARI NIVELL BÀSIC

El curs de Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris nivell bàsic, es un curs adreçat al personal auxiliar de tractaments terrestres i aeris, inclosos els no agrícoles, i als agricultors o jardiners que realitzin aplicacions a la seva pròpia empresa o explotació sense comptar amb personal auxiliar i utilitzant productes que no siguin ni generin gasos tòxics, molt tòxics o mortals. També inclou al personal auxiliar de la distribució de productes fitosanitaris.

INICI

18/01/19

FINAL

30/01/19

18, 23, 25, 28 i 30 de gener de 17:30 a 21:30 h
19 de gener de 9 a 13:30 h

DURADA

25 Hores de teoria (hores de pràctica incloses)

REQUISITS

Haver complit 16 anys amb el permís patern.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Fotocòpia del DNI.

OBJECTIUS

Els objectius del curs son dotar als participants dels coneixements apropiats per poder exercir la seva activitat. D’acord amb el Reial Decret 1311/2012, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. A partir del 26 de novembre del 2015 els usuaris, professionals i venedors de productes fitosanitaris han d’estar en possessió del carnet que acrediti els coneixements.

TITULACIÓ

Curs oficial reconegut per la Conselleria d’Agricultura i Pesca de les Illes Balears.

LLOC D’IMPARTICIÓ

LOGO PORTO CRISTO WEB - AAP

ACADÈMIA PORTO CRISTO

INSCRIPCIÓ

[recaptcha]

Back To Top