skip to Main Content
TECNICAS RECEPCION COMUNICACION 2 - NOVA WEB 18 - AAP
ICONES WEB SOIB - AAP-22

TÈCNIQUES DE RECEPCIÓ I COMUNICACIÓ

En aquest curs gratuït s’aborden els processos de comunicació en les organitzacions i en l’Administració Pública, recepció de visites, comunicació telefònica, oral i escrita, així com registre i distribució de la informació i documentació convencional o electrònica, tot això des de la doble òptica de l’àmbit públic i privat.

Aquest Mòdul Formatiu de Tècniques de Recepció i Comunicació (MF0975_2), s’emmarca en el Certificat de Professionalitat d’Activitats administratives en la relació amb el client, aprovat mitjançant Reial Decret 1210/2009, de 17 de juliol.

INICI

13/12/18

FINAL

28/02/19

DIJOUS

DE 17.30 a 21.30 h

DISSABTE

DE 9.00 A 14.00 h

DURADA

90 Hores

REQUISITS

Requisits batxiller, certificat nivell 2 de la mateixa família professional, accés a la universitat.

SITUACIÓ LABORAL

OCUPATS, DESOCUPATS I FIXES DISCONTINUS

LLOC D’IMPARTICIÓ

LOGO MANACOR WEB - AAP

ACADÈMIA MANACOR

INSCRIPCIÓ

[recaptcha]

Back To Top