skip to Main Content
ALEMAN A2 SUBVENCIONADO 1 - NOVA WEB 18 - AAP
ICONES WEB - AAP-05
ICONES WEB SOIB - AAP-22

ALEMANY A2 SUBVENCIONAT

Capacitar a l’alumnat per utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada
com a escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

INICI

25/03/19

FINAL

9/05/19

DE DILLUNS A DIVENDRES

DE 9 a 14 h

DURADA

150 Hores

REQUISITS

2n ESO / ALEMANY A1

SITUACIÓ LABORAL

OCUPATS, DESOCUPATS I FIXES DISCONTINUS

LLOC D’IMPARTICIÓ

LOGO MANACOR WEB - AAP

ACADÈMIA MANACOR

INSCRIPCIÓ

He llegit, entenc i accept AVÍS LEGAL i POLÍTICA DE PRIVACITAT

Vull rebre comunicacions comercials, newsletter i notícies
consentno consent

Back To Top